90 Jaar Schiphol

90spl_-_02_400Op 19 september 1916 landde het eerste vliegtuig op Schiphol. Nu, 90 jaar later, passeren ruim 44 miljoen passagiers en zo'n 1.449.000 ton aan vracht diezelfde plek. Schiphol is de oudste, nog op dezelfde plaats gelegen internationale luchthaven in de wereld! Het is een komen van gaan van passagiers. Elke minuut een ontmoeting of een afscheid. En dat 24 uur per dag. Ook is Schiphol volgens de spotters het ideeale vliegveld om te spotten! Niet gek want Schiphol heeft als een van de weinige vliegvelden in de wereld een Panoramaterras en verzorgden spotters plaatsen. Waar je kan kijken naar vliegtuigen die vertrekken of aankomen. Maar Schiphol heeft ook een geschiedenis met mooie en nare momenten. Maar hoe begon het eigenlijk allemaal? De naam Schiphol komt al voor in een stuk, gedateerd 11 september 1447 ("Sciphol"). De oorsprong van de naam staat niet vast, maar zou verwijzen naar een moerasachtig stuk land waar men hout (Gotisch: 'scip') kon halen; naar een bedding voor schepen; of naar de scheepsrampen die juist in deze noordoostelijke hoek van het Haarlemmermeer ("scheeps-hel") veel voorkwamen omdat die lagerwal was bij de meest voorkomende windrichting. Een andere verklaring die hier enigszins op aansluit wijst op een oud woord 'hol' dat 'graf' betekende. Weer een andere theorie zoekt het bij een woord dat verwant is met 'hal' (en het Engelse "hall"), wat juist zou duiden op een toevluchtsoord voor schepen in nood, een veilige haven. In 1848 werd begonnen met het droogleggen van de Haarlemmermeer, waarmee ze in 1852 klaar waren.

Nadat de eerste wereld oorlog was afgelopen. Werden er vluchten uitgevoerd met afgedankte of gerepareerde oorlogsvliegtuigen. Om post,vracht of zelfs passagiers mee te vervoeren. Op 19 mei werd de KLM opgericht. Op 17 mei 1920 opende KLM haar eerste lijndienst: de luchtlijn Amsterdam - Londen. Tevens ook de oudste lijndienst van de wereld. Dat door de zelfde luchtvaartmaatschappij word onderhouden. KLM is tevens ook de oudste nu nog bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld.

Als militair vliegveld verloor Schiphol haar betekenis, maar voor de burgerluchtvaart werd het vliegveld steeds belangrijker. Op 1 april 1926 werd Schiphol gekocht door de gemeente Amsterdam. De gemeente ging meteen aan de slag: de drainage van het veld en de toegangswegen werden verbeterd. Er werd een betonnen platform aangelegd van 50 bij 100 meter, en op het in inmiddels tot 30 hectaregegroeide bebouwde gedeelte werden een stationsgebouw en een verkeerstoren gebouwd.

Nu is Schiphol een grote luchthaven die meer dan 44 miljoen passagiers per jaar verwerkt. En meer dan .449.000 ton aan vracht. Schiphol is een hele stad geworden. Je kunt er bijvoorbeeld winkelen op plaza. Veel gezinnen komen een dagje kijken op Schiphol. Op het panoramaterras of gewoon langs de banen. Schiphol is flink gegroeid in de laatste 90 jaar! En dat moet ook want, in de laatste jaren is het vliegverkeer sterk toegenomen. Wat vroeger een droom was is nu heel normaal. Zaken doen in het buitenland of gewoon een vakantie alles kan dankzij het vliegtuig! En onze nationale luchthaven. Een luchthaven waar wij als Nederlands trots op mogen zijn!

NIEUWE SCHIPHOL KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Hieronder een oud krantenberichtje van de krant: Het vrije rijk uit 1969

90spl_-_05_400Het nieuwe schiphol sprint open. Met pieren en aviobruggen als gigantische ledenmaten strekt het zich uit in het bijna niet meer te herkennen polderland van de Haarlemmermeervoorbereid op mammoettoestellen van de toekomst. Op de bodem van vier meter onder de zeespiegel verrees een modern Babylon met een verkeerstoren van 55 meter hoogte, die zonder spraakverwarring steeds vreemdere verkeersvogels binnengeleidt. Vierhondern miljoen gulden heft het gekost. Er is 500.000 ton asfalt en 500.000 kubieke meter beton in verwerkt, aan elektriciteitskabel ligt er 204 kilometer, aan drainagebuizen 160 km. De vier 3300 meter lange start- en landingsbanen zijn van een 105 cm dikke sandwich-constructie met een draagvermogen van 300 ton. Het kapitale stationsgebouw met drie lange pieren, waarvan via 25 aviobruggen (overdekte, gelede loopgangen, die de passagiers tegen weer, wind en kerosinedampen beschermen) vliegtuigen zullen meren, kan acht miljoen luchtreizigers per jaar verwerken. Deze capaciteit kan met 50% worden vergroot. Voor de toekomst is de bouw van een tweede stationsgebouw mogelijk voor 15 miljoen passagiers; de gezamenlijke capaciteit zal dan zijn een kleine dertig miljoen passagiers per jaar, tien maal zoveel als in 1966. Het nieuwe Schiphol heeft velé snufjes. Nergens ter wereld is een luchthaven met zo'n lang'tapis roulant' als hier.